Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

  • Çalışanlara ve haklarına saygı göstermek, güvenli ve iyi çalışma koşulları oluşturmak. 
  • Ayrımcılığın ve kayırmacılığın olmadığı, bireylerin iş tatmini ve kariyer olanaklarını gerçekleştirebilmesi için yeteneklerini sürekli geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak.
  • Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanlara insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında eşit mesafede yaklaşmak.
Medya Portakal