İK Politikamız

İK Politikamız

Çağdaş standartlarda insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, çalışanlarının gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

Hedeflere göre yönetim sistemini benimseyen Emos Group, çalışanlarının motivasyonu ve verimini yükseltecek bir ortamın
yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi sağlar.

Medya Portakal