İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

Müşterilere Karşı Sorumluluk: 

 • Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize işlevsel, ergonomik, çalışanların verimini artıran ve müşterilerin
  kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün,
  servis ve çözümler sunmak. 
 • Müşterilerimizle ve bayilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık, dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek. 
 • Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak. 
 • Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk: 
 • Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak 
 • Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek. 
 • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak. 

Şirkete Karşı Sorumluluk: 
 • Şirket yatırımlarını korumak, sürekli ve artan geri dönüşüm için çalışmak. 
 • Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek. 
 • Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek. 

Sosyal Sorumluluk
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumluluk sahibi
  bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek. 
 • Sürekli gelişime katkı sağlayarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında
  projeler geliştirmek, uygulamak ya da var olan projeleri desteklemek.   

 

Medya Portakal