Ücretlendirme

Ücretlendirme

  

Ücretlendirme politikamız; çalışanlarımızın eğitim ve tecrübelerini esas alan, motivasyon ve verimliliklerini yükseltmeyi amaçlayan bir anlayışı temel almaktır.
 
Çalışanlarımızın ücretleri yılda bir kez yapılan performans değerlendirmeleri, makro ekonomik koşullar ve firma içindeki dengeler doğrultusunda güncellenmektedir.
Medya Portakal